Vzdelávanie

Spoločnosť organizuje školenia a semináre na tému účtovníctva, účtovných závierok, konsolidovaných účtovných závierok, dani z príjmov a iné ekonomické témy.

Zameranie seminárov

  • Pre podnikateľov
  • Pre verejnú správu

Novinky

...